To What Extent Can People be Ordered to be Enhanced with Artificial Limbs and Muscles?

human-enhancement-technologies-alarming

The current article comprises a thesis written as a part of the LLM Law and Technology at Tilburg University and aims to focus on the interplay between human enhancement technologies and law.

Introduction

Human enhancement is currently an expanding field of science that challenges our perception of reality and human nature on a daily basis. Human enhancement technologies vary tremendously and how they benefit humans depends on the nature of each particular technology. The significant rise and rapid advancement of human enhancement technologies nowadays, especially artificial organs, poses a new breed of questions and challenges the ethics and morality of our society. more ...

Необходимостта от правна регулация, даваща възможност на наследниците да защитят правата на починалите си предшественици

Всяко човешко същество има своите граждански права, закрепени в множество международни и вътрешни актове. Неразделна част от тези права е възможността то само да избира своята религия, етническа, политическа, спортни пристрастия и т.н. Тези права получават изключително интензивна защита в множество международноправни актове и във вътрешното законодателство на държавите. Следва да се отбележи, че макар и с много условности тези права на личността намират проявление и в законодателството на държавите, които трудно могат да бъдат наречени демократични.

Но тази нормативна защита на човешките права има действие само докато човекът е жив. Нито една правна система не предвижда нормативна защита на правата на човека, който е починал. more ...

Необходимостта от правна регулация, даваща възможност на наследниците да защитят правата на починалите си предшественици

Cimetière_de_Saint-Claude_-_tombes_coloniales_des_musulmans

Всяко човешко същество има своите граждански права, закрепени в множество международни и вътрешни актове. Неразделна част от тези права е възможността то само да избира своята религия, етническа, политическа, спортни пристрастия и т.н. Тези права получават изключително интензивна защита в множество международноправни актове и във вътрешното законодателство на държавите. Следва да се отбележи, че макар и с много условности тези права на личността намират проявление и в законодателството на държавите, които трудно могат да бъдат наречени демократични.

Но тази нормативна защита на човешките права има действие само докато човекът е жив. Нито една правна система не предвижда нормативна защита на правата на човека, който е починал. more ...

„Brexit” и бъдещето на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната

EU Army

“The future treaty which you are discussing has no chance of being agreed;
if it was аgreed, it would have no chance of being ratified;
and if it were ratified, it would have no chance of being applied.
And if it was applied, it would be totally unacceptable to Britain.
You speak of agriculture, which we don’t like, of power over customs,
which we take exception to, and institutions which frighten us.
Monsieur le president, messieurs, au revoir et bonne chance.”
Russel Bretheron

Въведение

На 23 юни 2016 г. британският народ каза „не” на бъдещото участие на  Обединеното кралство в европейския интеграционен проект. more ...

Задължението на всеки съд да мотивира своите решения, произтичащо от член 6 на ЕКПЧ

37277

Член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) гарантира правото на справедлив съдебен процес в рамките на държавите, които са я ратифицирали. Съдебният процес представлява съвкупност от действия на защитния орган и адресатите на съдебния акт, извършени въз основа и в съответствие с процесуалния закон, заедно със самия акт, който се явява като техен естествен завършек. Справедливостта няма изрична дефиниция в рамките на Конвенцията, нито в практиката на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Тя е нравствена категория, която трябва да бъде съблюдавана от защитния орган от началото на съдебния процес до постановяването на окончателния съдебен акт.

Приложното поле на член 6 от ЕКПЧ е много широко. more ...

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén