With the controversy of the global current events and the turbulence in the world politics, our world changes every minute. We all witness the daily challenges that occur in the scope of international law and politics due to the dynamics of our time. Hence, our team of highly educated authors with a keen interest in a variety of fields such as law, technology, politics, security and international relations could not stay away from the trends.

We created our International Law and Affairs Blog with the aim to share our thoughts and analyses through our articles based on profound research and our practical experience. What is more, another goal of this blog is to showcase our understanding about the genesis and the impact of these trends. Last but not the least, our purpose is to introduce our articles to the world and induce further academic discussions.

The current blog also focuses on young authors who are seeking an exhibition of their articles and a communication to a wider audience. We will greatly appreciate every piece of a contribution that would help us establish an authority blog.

Thank you for your attention!


В резонанс с противоречивите събития по целия свят и нестабилността в световната политика, нашият свят се променя ежеминутно. Всички ние наблюдаваме отражението в сферите на международното право и политиката, в резултат от динамиката на нашето време. Именно поради това, нашият екип от образовани автори със задълбочени интереси в правото, технологиите, политиката, сигурността и международните отношения не може да страни от световните тенденции.

Създадохме International Law and Affairs Blog, поставяйки си целта да изложим нашите виждания и анализи чрез публикуването на статии, които са основани на старателни проучвания и практически опит. Наред с това, следваща наша цел е да представим нашите разбирания относно същината и въздействието на случващите се събития в контекста на правото и международните отношения. Не на последно място, ние желаем да запознаем възможно повече читатели с нашите статии и да подтикнем евентуални бъдещи дискусии на академично ниво.

Този блог е изграден от и за млади автори, които търсят трибуна за изява чрез своите публикации и биха искали да получат обратна връзка от читателите. Ще се радваме на всяко съдействие и помощ, за да се повиши нивото на блога и качеството на публикуваните статии.

Благодарим за вниманието!