Author: dimitarangelov

Необходимостта от правна регулация, даваща възможност на наследниците да защитят правата на починалите си предшественици

Всяко човешко същество има своите граждански права, закрепени в множество международни и вътрешни актове. Неразделна част от тези права е възможността то само да избира своята религия, етническа, политическа, спортни пристрастия и т.н. Тези права получават изключително интензивна защита в множество международноправни актове и във вътрешното законодателство на държавите. Следва да се отбележи, че макар и с много условности тези права на личността намират проявление и в законодателството на държавите, които трудно могат да бъдат наречени демократични.

Но тази нормативна защита на човешките права има действие само докато човекът е жив. Нито една правна система не предвижда нормативна защита на правата на човека, който е починал. more ...

„Brexit” и бъдещето на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната

EU Army

“The future treaty which you are discussing has no chance of being agreed;
if it was аgreed, it would have no chance of being ratified;
and if it were ratified, it would have no chance of being applied.
And if it was applied, it would be totally unacceptable to Britain.
You speak of agriculture, which we don’t like, of power over customs,
which we take exception to, and institutions which frighten us.
Monsieur le president, messieurs, au revoir et bonne chance.”
Russel Bretheron

Въведение

На 23 юни 2016 г. британският народ каза „не” на бъдещото участие на  Обединеното кралство в европейския интеграционен проект. more ...

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén