Our blog is looking for authors who are interested in the field of law, technology, politics, and in any other field related to international affairs. We would greatly appreciate any valuable contribution to International Law and Affairs Blog and would provide you with the opportunity to express yourself and to publish your articles so that they can reach millions readers over the world.

Once reviewed and consequently approved by our editorial team, your Article will be published on ILABlog and a lifetime placement is guaranteed. Your Article will be promoted through all social media accounts of the blog and other social media websites as well.

The only condition to get your Article reviewed by our editorial team and eventually published on ilablog.com is to AGREE that you:

  • grant ilablog.com the non-exclusive right to publish,
  • reproduce the whole Article or any parts of it in order to promote your Article and/or ilablog.com on any other third party websites;

For more information check out our Contact page.

Warmest Regards,
The International Law and Affairs Blog


Нашият блог търси автори, които имат интерес в сферите на правото, технологиите, политиката, сигурността, международните отношения. С удоволствие ще предоставим виртуална трибуна на всеки да изложи своите виждания и анализи по конкретна тема като публикуваме статии, които са в духа на блога ни.

След като изпратите статия, нашият редакционен екип ще я прегледа. В случай че статията бъде одобрена за публикуване, тя ще бъде поместена на сайта, докато последният съществува в интернет пространството. Наред с това, Вашата статия ще бъде разпространена във всички наши профили в социалните мрежи, както и други трети сайтове.

Единственото условие да разгледаме Ваша статия и евентуално да я публикуваме, е да декларирате СЪГЛАСИЕ, че:

  • предоставяте неизключителното право на ilablog.com да публикува и
  • разпространи Вашата статия, както в нейната цялост, така и части от нея, в трети сайтове с цел популяризирането й/на блога.

Свържете се с нас чрез нашата страница за контакти.

Очакваме Ви!